Ochrona danych osobowych szkolenie Warszawa

Konieczna ochrona danych

Dane osobowe muszą być chronione. Takie dane to majątek, a kradzież danych może narazić ich posiadacza na spore kłopoty. Firma szkoleniowa „Bez Owijania” w Warszawie, www.z.pl, organizuje szkolenie z ochrony …

Outsourcing inspektora ochrony danych

Outsourcing IOD – czym jest?

RODO weszło w życie 26 maja 2018 roku. Wprowadziło w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych wiele zmian. Firmy, które gromadzą dane osobowe (jest mnóstwo w naszym kraju) muszą między …