Outsourcing IOD – czym jest?

Outsourcing inspektora ochrony danych
Podczas audytu Inspektor ochrony danych wskaże wszelkie braki w przechowywaniu danych

RODO weszło w życie 26 maja 2018 roku. Wprowadziło w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych wiele zmian. Firmy, które gromadzą dane osobowe (jest mnóstwo w naszym kraju) muszą między innymi utworzyć stanowisko inspektora danych osobowych. Znalezienie osoby, które ma wiedzę zarówno z zakresu zabezpieczeń IT, prawa, zarządzania ryzykiem może okazać się bardzo trudne. Na szczęście w naszym kraju rynek usług outsourcingowych rozwija się bardzo dynamicznie.

Działają już więc firmy, które oferują outsourcing inspektora danych osobowych. Z usług firmy, która świadczy tego typu usługi korzysta coraz więcej przedsiębiorstw, jest to bowiem dla nich bardzo korzystne. Firmy świadczące tę usługę mają bogatą, kompleksową ofertę. Możliwe jest więc nie tylko powierzenie im pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Firmy te wykonują także audyt rodo. Przeprowadzenie audytu i wdrożenie RODO to sposób na uniknięcie kar finansowych.

Swoje profesjonalne usługi outscourcingu inspektora ochrony danych oraz audytu i wdrożenia RODO oferuje firma „bez owijania” z Warszawy – http://bezowijania.com/pelnienie-funkcji-inspektora-ochrony-danych-outsourcing

Kliknij i głosuj
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz