Outsourcing RODO – kto powinien się tym zainteresować?

Audyt ochrony danych osobowych Warszaw

Dla większości firm wdrażanie RODO stanowi prawdziwe wyzwanie. Przede wszystkim brak jest odpowiednio przeszkolonych osób, mogących pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych. Wielu przedsiębiorców decyduje się więc na outsourcing RODO. Jakie konkretnie zalety posiada takie rozwiązanie?

Przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych

Przede wszystkim odpowiedzialność za ewentualne niedopatrzenia spoczywa na usługodawcy zewnętrznym. W Warszawie dużą popularnością cieszy się firma „Bez Owijania”, prowadząca stronę https://bezowijania.com/pelnienie-funkcji-inspektora-ochrony-danych-outsourcing. Na początku przeprowadza audyt ochrony danych osobowych, aby się dowiedzieć, jakie zmiany należy wdrożyć. Niekiedy konieczna jest modyfikacja zabezpieczeń w systemie informatycznym, a bardzo często powstaje konieczność dodatkowych szkoleń dla pracowników. Wdrożenia RODO da się bowiem dokonać tylko wtedy, kiedy każdy członek kadry zna przepisy i potrafi zastosować je w praktyce. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przez firmę zewnętrzną to gwarancja stałego dostępu do fachowej wiedzy oraz możliwość uzyskania pomocy, jeżeli pojawią się jakieś sporne kwestie.

Kliknij i głosuj
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz