Outsourcing IOD

Jak chronić dane osobowe?

Ochrona danych osobowych to w ostatnich latach bardzo aktualny temat. Dane osobowa to wszystkie te informacje, które pozwalają na identyfikację osoby. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, PESEL, numer …

Outsourcing inspektora ochrony danych

Outsourcing IOD – czym jest?

RODO weszło w życie 26 maja 2018 roku. Wprowadziło w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych wiele zmian. Firmy, które gromadzą dane osobowe (jest mnóstwo w naszym kraju) muszą między …