Outsourcing IOD

Jak chronić dane osobowe?

Ochrona danych osobowych to w ostatnich latach bardzo aktualny temat. Dane osobowa to wszystkie te informacje, które pozwalają na identyfikację osoby. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, PESEL, numer …