Ochrona danych osobowych w firmie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o numerze 2016/6791, przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) regulują przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE. W Polsce wypełnieniem tych przepisów zajmuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Obowiązek ochrony danych osobowych w firmie

Firmy przetwarzające dane osobowe swoich klientów mają obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo, a co za tym idzie stosować odpowiednie środki w celu ich ochrony. Zwykle w większych firmach zajmuje się tym odpowiednia osoba . Pełnienie funkcji IOD, wiąże się z wielką odpowiedzialnością, dlatego niektóre firmy, nawet z naszych największych warszawskich holdingów, decydują się na outsourcing IOD i outsourcing RODO. Powoduje to przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych i przeniesienie obowiązku na firmę zewnętrzną. Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych przez firmę zewnętrzną, jest równoznaczne z zapewnieniem wypełnienia obowiązków ustawowych. Przykładową firmą, z dobrymi opiniami jest „Bez Owijania” (znajdą ją Państwo tutaj: https://bezowijania.com/pelnienie-funkcji-inspektora-ochrony-danych-outsourcing )

Outsourcing inspektora ochrony danych, co to jest?

Jest to sprawdzona i akceptowalna forma optymalizacji procesowej oraz kosztowej w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Klient otrzymuje od do dyspozycji swojego indywidualnego Inspektora Ochrony Danych, który w pełni reprezentuje podmiot, w którym tę usługę świadczy. Swiadczy on usługę przejęcia funkcji inspektora danych, którą to nie musi już zapewniać sama firma, gdyż samo pełnienie funkcji inspektora ochrony danych jest zajęciem zwykle czasochłonnym i wymaga zwykle osobnego etatu, co nie zawsze jest pożądane, jeżeli chodzi o wysokość generowanych kosztów w firmie. Dlatego przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych, przejęcie obowiązków inspektora danych, przejęcie funkcji IOD i przejęcie obowiązków IOD, przez firmę zewnętrzną na pewno pozytywnie wpływa na ich bezpieczeństwo

Obowiązek ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych może przeprowadzić w firmie audyt ochrony danych osobowych i audyt RODO, sprawdzić wszystkie procedury i czynności związane z obowiązkiem wdrażania RODO. RODO audyt i wdrażanie RODO należą do jego głównych obowiązków. Wszystkie czynności przez niego przeprowadzane mają na celu pełne zabezpieczenie danych lub poprawę ich bezpieczeństwa.

Kliknij i głosuj
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz