Jak chronić dane osobowe?

Outsourcing IOD

Ochrona danych osobowych to w ostatnich latach bardzo aktualny temat. Dane osobowa to wszystkie te informacje, które pozwalają na identyfikację osoby. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, ale również poglądy polityczne, czy przynależność wyznaniowa.

RODO — do czego służy?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych reguluje wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, zapobiega ich udostępnianiu osobom trzecim i chroni przed nadużyciami. Do wdrożenia RODO firmy są obecnie zobowiązane prawnie.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Do obowiązków IOD należą między innymi wsparcie z zakresu ochrony danych osobowych i przeprowadzanie audytów. Więcej informacji na ten temat zapewnia firma „Bez Owijania” w Warszawie, pod adresem https://bezowijania.com/pelnienie-funkcji-inspektora-ochrony-danych-outsourcing. Warty uwagi jest również outsourcing IOD. Na takie rozwiązanie decyduje się obecnie wiele firm, jako że wiąże się ono z zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy, wsparciem doświadczonych ekspertów i pewnością, że nie dojdzie do naruszeń w zakresie RODO.

Kliknij i głosuj
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz